+++ Správa o invázii nepriateľských síl na Cisárom posvätenú planétu Bekrin – svetlo Boha-Emperora v systéme Jericho Reach vo vojnovej zóne Greyhell +++

+++ ZDROJ SPRÁVY: Najvyššia rada Ecclesiarchy, chrámového sveta Bekrin v systéme Jericho Reach vo vojnovej zóne Greyhell

+++ CIEĽ SPRÁVY: Librarian Ortus Ortyrian z kapituly Greyknights, strážca relikvií a posvätného písma+++

+++ ZAČIATOK SPRÁVY

Naše víťazstvo nad nepriateľmi Impéria je ohrozené. Bombardovanie, počas prvých dní vojny, odhalilo prastaré relikvie zasvätené nášmu Bohovi-Emperorovi a jeho svetlu. Nesmieme dopustiť, aby boli poškvrnené skazenými uctievačmi Chaosu a zrádnymi Xenos.

Urobte všetko preto, aby ste tieto relikvie ochránili a doručili naspäť do rúk našej rady. Nesmiete zlyhať! 

Cisár ochraňuj!

+++ KONIEC SPRÁVY