+++ Správa o invázii nepriateľských síl na Cisárom posvätenú planétu Bekrin – svetlo Boha-Emperora v systéme Jericho Reach vo vojnovej zóne Greyhell +++

+++ ZDROJ SPRÁVY: Librarian Ortus Ortyrian z kapituly Greyknights, strážca relikvií a posvätného písma +++

+++ CIEĽ SPRÁVY: Admirál flotily Crestus IV Ultima Segmentum, Ronin Saltus z rodu Saltus +++

+++ ZAČIATOK SPRÁVY

Relikvie Impéria boli znesvätené nepriateľmi ľudstva a Boha-Emeperora. Zlyhali sme. Pri každej modlitbe sa pýtam, kde sme spravili chybu? Kto nás zradil? Na odpoveď sme nemuseli dlho čakať. jednotlivé zložky imperiálnych síl sa začali navzájom obviňovať. Strata prastarých svätých relikvií zlomila nášho ducha a morálku. Vo svojom vnútri cítim, že ešte dnes potečie krv - a nebude to len krv našich nepriateľov. 
Pri svojej poslednej modlitbe som dostal vnuknutie. Ja som ten ktorý musí zastaviť toto šialenstvo. Musím zastaviť katastrofu, ku ktorej sa schyľuje. Musím zabrániť bratovražde. Musím navrátiť svetlo do našich sŕdc a pravú vieru. 
Admirál, môj starý priateľ, pošlite túto správu ďalej, ako varovanie, že nepriateľ vyhrá pokiaľ získa naše duše a srdcia, nie naše životy. To sa nesmie stať!

+++ KONIEC SPRÁVY +++