Kategórie
Novinky Príbehy 41 Milénia

+++TAJNÁ SPRÁVA II+++ ORDO XENOS+++

Imperiálni kogitátori najvyššej rady Ecclesiarchy zachytili druhú šifrovanú správu. Jej znenie je nasledovné:

Kategórie
Novinky Príbehy 41 Milénia

+++TAJNÁ SPRÁVA I+++ ORDO XENOS+++

Imperiálni kogitátori najvyššej rady Ecclesiarchy zachytili šifrovanú správu. Jej znenie je nasledovné: