Kategórie
Novinky

Nové FAQ pre Space Wolves a Deathwatch

Nové supplementy Space Wolves a Deathwatch s dočkali FAQ.

Je to pár týždňov, čo sa do rúk hráčov dostali nové supplementy pre frakcie Space Wolves a Deathwatch. Ako už je zvykom, ani týmto publikáciám sa nevyhli chyby, mätúce pravidla, či jednoducho vety, ktoré boli myslené inak. Nové FAQ vysvetľuje ako upresňuje štruktúru Deathwatch kill teamov alebo ako fungujú Wolfborn útoky.

Space Wolves

 • Wolf Guard Battle Leader v Terminator Armour a na Thunderwolfovi dostal pravidlo Company Heroes. Vďaka tomuto môžete v detachmente zdvojnásobiť počet Lieutenantov – bez toho aby to zaberalo HQ slot. Predtým bola Space Wolves verzia Lieutenanta ako sólo HQ a nie ako jednotka s možnosťou zobrať dva modely (ako to je v Space Marines kódexe). Stále ste však limitovaný na dvoch Lieutenantov v jednom detachmente.
 • Wolf Guard Terminator Pack Leader v jednotke Blood Claw, Grey Hunters a Long Fangs má 5+ invulnerable save.
 • Jasnejšie vyloženie Saga of the Beastslayer.

Deathwatch

 • Deathwatch Veterans sa dočkali znáženia PL hodnoty na 8 a 16 (z 9 a 18). Tiež sa ujasnil keyword Geathwatch Veterans namiesto len Veterans.
 • Deathwatch frag cannon má nižšiu cenu – z 15 bodov šiel na 10 bodov.
 • Heavy Thunder hammer má vyššiu cenu – z 12 bodov išiel na 15 bodov.
 • Stalker – pattern bolt gun má nižšiu cenu – z 5 bodov išla na 3 body (Pre Veteran Biker modely ostala cena na 5 bodoch).
 • Storm bolter má vyššiu cenu – z 2 bodov išiel na 3 body.
 • Deathwatch Terminators majú vyššiu PL hodnotu (body nie). Išli z 9/18 PL na 10/20 PL.
 • Assault cannons, Heavy flamers a Plasma cannons išli hre o 5b.
 • Power swords, Power axes, or Power mauls pre Deathwatch Terminators sú prakticky zadarmo.
 • Došlo k rozlíšeniu Veteran Bikers a Veteran Attack Bike. Veteran Bikers majú zvýšenú PL hodnotu na 10 PL (pri 4-5 modeloch) a cena sa zvyšuje o 2 ak je v jednotke pridaná Veteran Attack Bike.
 • Mixed jednotka, ktorá nemá ani jeden INFANTRY model, ale len BIKER modely nemá INFANTRY keyword ale len BIKER keyword.
 • Proteus Kill Team dostal limit – maximálne jeden model Black Shield.
 • Fortis Kill Team tvorený len Outrider modelmi stráca INFANTRY keyword a dostáva BIKER keyword.
 • Banebolts of Eryxia – Môže sa použiť len ak hráč nepouži pri strebe special-issue ammunition.
 • Corvus Blackstar – Jeden model Centuriona sa počíta za 3 modely pre pravidlo transportu.

Nové body:

 • Watch Master: Je teraz 130 bodov, bol 125 bodov. PL nezmenené.
 • Chaplain Cassius: Je teraz 95 bodov, bol 100 bodov. PL nezmenené.
 • Watch Captain Artemis: Je teraz 6 PL a 105 bodov, bol 7 PL a 110 bodov.
 • Corvus Blackstar: Je teraz10 PL, bol 15 PL. The infernum halo-launcher je teraz 10 bodov namiesto 5.
 • Codicier Natorian: Je teraz 5 PL, bol 6 PL. Body nezmenené.
 • Kill Team Cassius: Je teraz 13 PL, bol 3.

To nie je všetko. Imperial Armour Compendium sa tiež dočkal nového FAQ. Odpovede sa zameriavajú na to, či si môžu légie Death Guard a Thousand Sons zobrať do armády Contemptor a Leviathan Dreadnoughts. Odpoveď je áno! Okrem toho bol aktualizovaný dokument Warhammer Legends o nové Datasheety.

Okrem toho sa FAQ dočkali aj boxed games – Crypts Hunters a Blitz Bowl.

Zdroj: Warhammer Community, Goonhammer