Kategórie
Novinky

Čo prinesie Space Wolves supplement?

Prinášame vám ukážku nových pravidiel zo Space Wolves supplementu.

Space Wolves sa dostali v 9. edícii do základného Space Marines kódexu. Avšak, samozrejme ako tomu bolo pri oných kapitulách, dočkajú sa vlastnej knihy s pravidlami, pozadím a príbehmi o legendárnych bojovníkoch – dostanú vlastný Supplement.

Prvou informáciou je ich Chapter Tactic – Hunters Unleashed, ktorý už bol zverejnený v základnom Space Marines kódexe. Model s touto taktikou dostane bonus +1 k hodu na hit, ak v tomto kole vykonal Charge, bol chargnutý, alebo vykonal Heroic Interventions. Navyše jednotka s touto taktikou môže vykonať Heroic Interventions ako keby bola CHARACTER.

Kľúčová doktrína pre kapitulu Space Wolves je Assault Doctrine (najskôr v treťom kole). V tejto doktríne sa im aktivuje pasívna schopnosť Savage Fury. Model v Assault Doctrine uštedrí nepriateľovi dodatočný hit, ak pri hode na hit v boji na blízko hodí nemodifikovanú 6.

Warlord traity pre Space Wolves charaktery boli od začiatku veľmi špeciálne. Okrem klasickej pasívnej vlastnosti z Warlord traitu mohli, hrdinovia z kapituly Space Wolves vykonať hrdinské činy a tým inšpirovať svojich bratov a spolubojovníkov. Supplement v tomto duchu samozrejme pokračuje. Dôkazom je ukážka Warlord traituWolfkin (v Supplemente nájdete 6 špeciálnych Warlord traitov).

Charakter s Wolfkin Warlord traitom sa vždy tvári, že vykonal charge pre účeli pravidla Shock Assault a namiesto jedného dodatočného útoku dostane D3 dostatočných útokov. Navyše má tento Warlord trait schopnosť SAGA. Ak charakter splní podmienku tejto SÁGY, získa bonus pre okolité jednotky. Podmienka Wolfkin ságy je, že tento model musí zničiť nepriateľský model v boji na blízko. Ak tento hrdinský čin vykoná, dostane auru s dosahom 6 palcom, ktoré funguje na všetky CORE priateľské jednotky. Tieto jednotky sa tvária, že vykonali Charge pre účel pravidla Shock Assault.

Ďalšie odhalenie ukázalo relikviu Black Death. Táto relikvia nahrádza power axe alebo master-crafted power axe. Táto zbraň pridáva charakteru D6 dodatočných útokov (musí použiť túto zbraň pri boji na blízko).

Ďalším odhaleným pravidlom je možnosť vylepšiť výbavu hrdinov Space Wolves pomocou vylepšenia Special-issue Wargear. Vylepšenie Frost Weapon je určené pre zbrane: lightning claw, master-crafted power axe, master-crafted power sword, power axe, power sword. Tieto zbrane dostanú bonus +1 S a +1 Damage. V prípade ak je charakter vybavený dvoma lightning calws, získavajú tento bonus obidve. Takto vylepšená zbraň/zbrane sa považujú za Chapter Relic.

Poďme sa teraz pozrieť na nové Stratagemy. Prvým odhaleným je Warrior of Legend (1CP) z kategórie Requisition Stratagem. Tento Stratagem vám umožní prideliť (no-named) charakteru dodatočný Warlord trait. Tento Warlord trait musí byť zo zoznamu Space Wolves Warlord traitov a musí byť unikátny (nesmie sa vo vašej armáde opakovať). Samozrejme charakter, s týmto dodatočným Warlord traitom, má prístup ak k SAGA časti tohto traitu.

Druhým Stratagemom je Healing Balms (1CP). Tento Stratagem je z kategórie Battle Tactic a je určený pre SPACE WOLVES WOLF PRIEST model. Tento model dokáže vyliečiť D3 stratených woundov jednému SPACE WOLVES INFANTRY, SPACE WOLVES BIKER alebo SPACE WOLVES CAVALRY modelu, ktorý je do 3 palcov. Každý model môže byť vyliečený za kolo len jeden krát.

Poslednou novinkou sú detaily jednotky Hounds of Morkai. Jedna sa o jednotku Reivers, ktorá sa dočkala novej verzie a to exkluzívne pre kapitulu Space Wolves. Modely v tejto jednotke ignorujú pravidlo Look Out, Sir!, ak je cieľom ich útoku PSYKER. navyše k útoku získajú bonus +1 k hodu na hit a +1 Damage ku charakteristike zbrani. Ich vlastnosť Runic Totems hovorí, že nemôžu byť cieľom nepriateľských psychických útokov, ak nie sú najbližšie modely. Navyše ak stratia živor v súperovej Psychic phase, hráč si hodí D6 a na hode 4+, túto stratu ignoruje. Ich posledná vlastnosť sa volá Morkai’s Howl. Jedná sa o auru s dosahom 18 palcov. Nepriateľský PSYKERI v dosahu aury majú postih -1 na Psychic test. Ak sú do 6 palcov od tejto jednoty, majú dodatočný postih na Psychic test (spolu -2).

Toto samozrejme všetko a určite sa môžu hráči tešiť na luxusné Crusade pravidlá, ktoré len podčiarknu legendárne príbehy tejto ikonickej kapituly Space Marines.

Zdroj: Warhammer Community