Kategórie
Novinky

Velenie armád po novom

Máme tu ďalší deň a teda sme o ďalší deň bližšie k vydaniu nového kódexu pre Space Marines. Tentokrát sa pozornosti dočkali HQ, resp. CHARACTER modely, ktoré celú Adeptus Astartes mašinériu riadia a podporujú.

Prvá novinka je zmena spôsobu platby za vylepšenie CHARACTER modelu. Kniha Psychic Awakening: Faith & Fury predstavila spôsob, v ktorom sme mohli za CP vylepšiť CHARACTER a tým mu dať dodatočné vlastnosti. Nový kódex tento systém prekope a bude sa už za tieto vylepšenia platiť bodmi. Tabuľka nižšie ukazuje bodové prirážky za vylepšenia pre jednotlivé CHARACTER modely. S tým je spojená aj druhá novinka. Vylepšenia vášho kapitána na Chapter Mastra už nebude za 2CP (pomocou Stratagemu), ale budete si musieť priplatiť 40b.

Každé vylepšenie so sebou prinesie nejaké vlastnosti. Ako príklad si môžeme uviesť vylepšenie Company Championa na Chapter Championa. Chapter Champion získa až 3 vlastnosti:

  • Skilful Parry – Každú útok na blízko vedený na tento model má postih -1 na hit.
  • Exquisite Swordsman – Tento model môže prehadzovať hody na wound ak je cieľom jeho útokov na blízko CHARACTER.
  • Chapter Champion – Tento model má 5 Attack a 9 Leadership.

Vylepšené CHARACTER modely budú mať tiež prístup k exkluzívnym Warlord traitom a Relicom, ktoré ešte viac podčiarknu ich postavenie v armáde. Príkladom je Warlord trait pre Master of the Forge (vylepšený Techmarine). Warlord trait nesie názov Warden of the Ancients a jedná sa o auru, ktorá dáva +1 k S a A všetkým Dreadnoughtom v dosahu 6 palcov.

Crusade systém už všetci poznáme a tak je jasné, že sa tieto pravidlá musia ukázať aj tam. Nová Requsitions za 1RP sa volá Chapter Command. Môžete ju použiť keď váš CAPTAIN, LIBRARIAN, CHAPLAIN, APOTHECARY, ANCIENT, COMPANY CHAMPION alebo TECHMARINE dosiahne úrovne Heroic alebo Legendary. Tento model je vylepšený na úroveň Chapter command. Hráč si samozrejme upraví cenu PL modelu. Tento Requsitions sa nedá použiť, ak by došlo k prekročeniu Supply limitu armády.

Tieto pravidlá majú jedno spoločne obmedzenie. V liste nemôžete mať viac ako jeden vylepšený CHARACTER model z každého typu.

Zmeny sa nedočkajú len velitelia a charaktery frakcie Space Marines. Hráči Necronov si budú môcť tiež vylepšiť svojich Cryptekov. V tabuľke nižšie si môžete prezrieť rôzne vylepšenia a ich ceny v bodoch a PL.

Zdroj: Warhammer Community